administracion@fundacion-rpa.org​ - +34 933 622 651

Tasca social i impuls del cristianisme

Expansió del cristianisme

Impulsar la educació cristiana de la joventut i la difusió del cristianisme

A les seves últimes voluntats, la fundadora li dona una gran importància al compliment del concernent al suport i la promoció de la que va ser la seva essencial creença religiosa, el cristianisme, amb la intenció de compartir amb els demés les expressades conviccions i recolzar la seva expansió. La Fundació recull aquest objectiu com una de les seves finalitats essencials i compleix, com a hereva de la senyora Nuria, amb la seva funció testamentària.

Efectivament, al nostre actual entorn sociocultural on cada cop la visió del món i de la pròpia vida estan més allunyats dels plantejaments religiosos que arriben inclús a estar mal vistos pel nostre entorn, i on el que és socialment acceptat ha de ser sempre laic o recolzat per d’altres religions més llunyanes és una aposta singular, si més no, el fet de mirar la realitat passada i actual i reconèixer que el cristianisme forma part de la nostra cultura i de la nostra història i, per tant, de la nostra identitat. La senyora Nuria Pla no amagava les seves profundes creences cristianes i la seva absoluta devoció pel fundador d’aquesta fe, Jesucrist, motiu pel qual la Fundació té encomanada la aplicació de la citada finalitat.

Projecte AIN de Iraq

Entitats amb les quals col·laborem

This post is also available in: ES