administracion@fundacion-rpa.org​ - +34 933 622 651

Moble antic estil espanyol

Conservació i promoció del estudi del moble espanyol

La col·lecció es composa principalment de mobles espanyols dels segles XVI al XVIII i preferentment l’arquimesa, la taula i l’armari de paret considerats com els més genuïnament nacionals o més representatius de la cultura espanyola. Dins la col·lecció d’arquimeses o escriptori de tapa plegable que s’usaven antigament per a guardar documents i objectes de valor hi ha molt bons i singulars exemplars de la seva primera època, que correspon a la primera meitat del S.XVI, i fins començaments dels S.XVIII en els que s’atura la seva fabricació i dels que també hi ha exemplars a la col·lecció. També formen part de la mateixa talles, baix relleus, miralls i altres objectes ornamentals corresponents a aquesta època. A la generalitat de les sales o habitacions s’ha mirat de crear ambients de diferents èpoques reunint objectes adequats al mobiliari. A més de la seva autenticitat, s’ha concedit especial atenció a que la majoria de les peces estiguin en el seu estat original i s’ha donant prioritat a que moltes d’elles, per la seva peculiar originalitat, puguin contribuir a l’estudi de les del seu tipus. La intenció primària de la fundadora era recollir les diferents èpoques i estils del mobiliari espanyol per afavorir el seu estudi i la seva justa valoració en el futur.

This post is also available in: ES