administracion@fundacion-rpa.org​ - +34 933 622 651

1) PROPIETARI

Nom: FUNDACIÓN PRIVADA RAMÓN PLA ARMENGOL
Direcció: C / MANILA, 43 7º 3ª, 08034-Barcelona, ​​España
N.I.F .: G-65582009
Mail: fundacionramonplaarmengol@gmail.com
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya número 2700

2) TERMES Y CONDICIONS D’ÚS

Aquest ‘Avís legal’ té com a objecte regular l’ús de la pàgina web de la Fundació Privada Ramon Pla Armengol per al ús públic a la URL https://www.fundacion-rpa.org
L’ús del lloc web per una tercera persona confereix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen al ‘Avís legal’ present.
La Fundació Privada Ramon Pla Armengol pot oferir a través del lloc web serveis o productes que podran ser objecte de condicions particulars i s’informarà a l’usuari en cada cas concret.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la llei, el present ‘Avís legal’, les bones costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari no ha d’utilitzar el lloc web o els serveis prestats al mateix per a finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present ‘Avís legal’, ni per finalitats lesives dels interessos o drets de tercers o que puguin malmetre, inutilitzar o deteriorar de cap manera  la pàgina web o els seus serveis o impedir un gaudi normal del lloc web per a altres usuaris. A més, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o fer malbé les dades programes o documents electrònics y demés que es troben a la web i a no introduir programes, virus, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui causar danys o pugui alterar els sistemes informàtics del titular o de tercers.

3) DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts de la pàgina web, a menys que s’indiqui el contrari, són propietat exclusiva de la Fundació Privada Ramon Pla Armengol com per exemple el disseny gràfic, el codi de la font, els logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen a la web. De la mateixa manera, tots els noms comercials, marques, o signes distintius de qualsevol classe continguts a aquesta web estan protegits per llei. Cap llicència o drets en aquestes marques registrades, propietat intel·lectual, processos, serveis i altres drets de propietari i la Fundació RPA i / o altres parts es concedida a l’usuari o atribuïda a l’usuari. Per aquest motiu, l’usuari reconeix que la reproducció (excepte per a l’ús privat), distribució, comercialització, transformació i , en general, qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment de tot o una part del contingut d’aquesta web constitueix una violació dels drets de propietat intel·lectual i / o  de propietat de la Fundació Privada Ramon Pla Armengol.

4) EXCLUSIÓ DE GARANTIES

Per a l’ús i el funcionament del lloc web l’usuari és l’únic responsable de les infraccions que poden incórrer o els danys que es poden causar per el mal ús de la pàgina web, sent la Fundació Privada Ramon Pla Armengol els membres del consell, associats, socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar de les accions de l’usuari. L’usuari és l’únic responsable de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones en contra de la Fundació Privada Ramon Pla Armengol, basades en l’ús per part de l’usuari del lloc web. En tal cas, l’usuari assumeix tots els costos i despeses així com la compensació causada a Fundació Privada Ramon Pla Armengol com a causa de les reclamacions o accions legals.

La Fundació Privada Ramon Pla Armengol no assumeix cap obligació o responsabilitat per qualsevol interferència, omissió, interrupció, virus informàtic, averia telefònica o desconnexió en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per raons no relacionades amb la mateixa, així com de qualsevol responsabilitat que pogués sorgir per retards o bloquejos en el funcionament d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o a Internet, o dels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del propietari. La Fundació Privada Ramon Pla Armengol està facultada per a suspendre temporalment i sense avís previ l’accés al lloc web per a les operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Els enllaços continguts al lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs web gestionats per tercers. La Fundació Privada Ramon Pla Armengol declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que està fora del lloc web. La funció dels links que apareixen a aquesta web té la única finalitat d’informar a l’usuari sobre la existència d’altres fonts d’informació i, per tant, queda exonerada de tota responsabilitat per al correcte funcionament d’aquests enllaços, el resultat obtingut a través dels enllaços, la veracitat i licitud del contingut o infirmació visitada, així com pels perjudicis que pugui sofrir l’usuari en virtut de la informació trobada a la web enllaçada.

5) POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 

– RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: FUNDACIÓ RAMON PLA ARMENGOL – CIF: G65582009, Direcció postal: Carrer Manila 43, 7º 3ª, 08034 Barcelona, Telèfon: 933622651, Correu electrònic: fundacionramonplaarmengol@gmail.com

– FINALITAT: Prestar el servei sol·licitat i facturar i cobrar el mateix. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades aportades i aquestes no es conservaran un cop finalitzada la relació comercial, excepte per a atendre a les obligacions legals i de policia, en el seu cas.

– LEGITIMACIÓ: Execució del contracte de prestació del servei que l’usuari ha sol·licitat.

– DESTINATARIS: No es cediran dades a tercers excepte en el cas d’obligació legal.

– DRETS:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la Fundació Ramon Pla Armengol està tractant dades personals que el/la concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que varen ser recollides. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular els interessats podran oposar-se al tractament de es seves dades i la Fundació deixarà de tractar-les exceptuant motius legítims o l’exercici de la defensa per possibles reclamacions.

Tots els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament es podran exercir mitjançant la sol·licitud al responsable del tractament, bé per correu postal o també per correu electrònic o les adreces indicades a dalt.

 

6) REVISIONS DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS

La Fundació Privada Ramon Pla Armengol es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense avís previ els termes i condicions d’ús del lloc web. L’usuari està obligat automàticament per les condicions d’ús que s’apliquen en el moment d’accedir a la pàgina web i, per tant, ha de visitar aquesta pàgina per a revisar els Termes i Condicions  vigents als que està obligat l’usuari.

7) LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o aplicació del present Avís Legal es regeixen per la legislació espanyola, específicament per la normativa sobre la matèria continguda a la llei 34/2002, de l’11 de juliol, Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i per la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, reguladora del Tractament Automatitzat de Dades de Caràcter Personal i estarà subjecte a la jurisdicció dels jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia al seu fur propi en aquest cas.

This post is also available in: ES