administracion@fundacion-rpa.org​ - +34 933 622 651

Creació de la Fundació

La Fundació Ramon Pla Armengol va ser creada ‘post mortem’ per la senyora Nuria Pla Montseny mitjançant les normatives i disposicions contingudes al seu testament, on al mateix temps, la institució va ésser instituïda la seva única hereva. El mecanisme jurídic aplicat per arribar a aquest fi és de gran complexitat tècnica però la pròpia existència institucional actual de la Fundació acredita, sense cap mena de dubte, la viabilitat del projecte.

Les raons motivadores d’aquesta forma de procedir per part de la Fundació van ser, en primer lloc, degudes a circumstàncies personals: la senyora Nuria Pla era filla única, el seu marit havia mort i no comptava amb descendència ni legitimaris així com també posseïa una certa massa patrimonial productiva; a aquestes circumstàncies personals cal afegir-hi les característiques del seu propi caràcter doncs era una persona d’extensa cultura i ambició filantròpica i posseïa una aguda intel·ligència natural i una intuïtiva capacitat empresarial per a la presa de decisions; efectivament, la concurrència de totes aquestes circumstàncies i la possibilitat tècnica de fer viable el seu desig , per altra banda molt humà, de perpetuar les seves inquietuds i iniciatives i amb això fer-les perdurar més enllà de la seva pròpia existència terrenal a través d’una Fundació hereva de duració indefinida, varen ser les bases de la creació de la Fundació Ramon Pla Armengol.

Ben segurament que la fundadora estaria molt satisfeta de veure complertes les facetes més substancials de les seves últimes voluntats. Aquesta extraordinària forma de projectar la seva successió, ja que en la història recent del país gairebé no existeixen altres casos com el seu, li ha proporcionat a la figura de la senyora Nuria Pla el drethavent adequat per a poder continuar la seva tasca filantròpica, realitzar les seves inquietuds a l’àmbit religiós, promocionar la seva estimada col·lecció de mobles antics espanyols i recolzar la investigació mèdica en el camp en el que el seu pare va ésser un pioner mecenes i investigador; complint així les mateixes finalitats per a la seva Fundació.

Vídeo sobre la fundació

This post is also available in: ES